Alphamedia SIA

MŪSU PROJEKTI

Sabiedrība “AlphaMedia” ir sekmīgi realizējusi virkni starptautisku multimēdiju projekti. To skaitā ir nejaušo skaitļu ģeneratora un unikālas signāla izplatīšanas tehnoloģijas izveidošanas projekts, kā rezultātā mēs esam radījuši novatorisku visaugstākās tehnoloģijas jaunās paaudzes iekārtu.

“AlphaMedia” ir izstrādājusi novatoriska nejaušo skaitļu ģeneratora elektriskās kontroles shēmu (turpmāk “NSĢK”), piemeklējusi mūsdienīgus materiālus un piedāvājusi vislabākos risinājumus izstrādātās jaunas NSĢK elektriskās shēmas realizācijai.

Sabiedrība ir veikusi visus nepieciešamos materiālu iegādes darbus, izveidojusi NSĢK prototipu uz maketa iespiedplates pamata un veikusi komponentu un mezglu montāžu.

“AlphaMedia” ir izpētījusi pieejamo informāciju un atradusi novatoriskus risinājumus, izstrādājusi programmas produktus, veikusi nepieciešamo regulēšanu un pilnībā visu uzstādījusi un noregulējusi.

Sabiedrība ir izstrādājusi novatorisku NSĢK programmnodrošinājumu (turpmāk “PO”) AVR arhitektūrā. Tika veikti arī eksperimentāli pētnieciski darbi pietiekama ātruma un uzticamības panākšanai radiofrekvenču identifikācijas atzīmju atpazīšanā, vadības metožu realizācijā un serverpievadu, kā arī iekārtu un NSĢ atgriezeniskās saites ierīču vadības līdzekļu izmantošanā.

“AlphaMedia” ir izstrādājusi NSĢK manuālās un automātiskās vadības režīma algoritmus inženiera darba vietas PO vajadzībām, veicot tajā nepieciešamās izmaiņas.

Сайт содержит информацию рекламного характера.